Oproep voor Kerststallen

Oproep voor Kerststallen

Na 2 jaar corona, wordt in het weekend van 9-10-11 december 2022 een kerststallententoonstelling gehouden. Om dit te kunnen doen, hebben wij kerststallen nodig. Wij denken dat heel veel inwoners van Spanbroek en Opmeer thuis een of meerdere kerststallen in hun bezit hebben: groot of klein, van hout, klei, porselein of glas, of een ander materiaal, kortom een grote verscheidenheid.
 
Wij, de kosters van de Bonifatiuskerk, doen een oproep aan de inwoners van Spanbroek en Opmeer om ons te helpen bij het organiseren van deze kerststallententoonstelling door het in bruikleen geven van deze kerststallen.
 
Om de kerststallen voor anderen nog meer interessant te maken, vragen wij of u van de kerststallen wilt opschrijven:
  1. De oorsprong, of waar hij vandaan komt, (voor zover dit bekend is) 
  2. Het materiaal van de kerststal.
  3. Heeft u hem gekregen of zelf gekocht?
  4. Hoe oud is de kerststal?
  5. Het verhaal van de kerststal, als dat bekend is, of een mooie anekdote over de kerststal.
Wie wil ons helpen, door zijn kerststal een weekend beschikbaar te stellen, om deze aan anderen in de kerk te laten zien?
Klik dan HIER en vul de gegevens in. Graag deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum. Mailen mag ook naar Joke Waaijer.
Insturen kan tot 29 oktober 2022. Op deze datum willen wij inventariseren hoeveel kerststallen wij hebben toegezegd gekregen.
 
Voor nu alvast, onze hartelijke dank.
 
Namens de kosters,
Joke Waaijer

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Noodnummer
Tel: 0653756586