Vastenaktie 2023: Stichting Uganda

Vastenaktie 2023: Stichting Uganda

Vanaf 1977 tot en met zijn gewelddadige dood in 1988 was pater Kees Spil werkzaam als parochiepastoor in Buswale. Hij had grote plannen die hij, tijdens zijn laatste vakantie thuis, deelde met zijn familie en vrienden.

Om zijn idealen door te laten gaan is na zijn dood in 1989 de stichting 'Stichting Uganda werkvoortzetting pater Kees Spil' opgericht door buren, vrienden en familie. De stichting is actief in Buswale en in Kiyunga.

In juli 2005 is de ontwikkelingsorganisatie BUCAPIDO (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation) opgezet. Hierin zijn afgevaardigden van verschillenden groepen uit de gemeenschap zoals de kerk, vrouwengroep, scholen en polikliniek opgenomen. Bucapido bestaat uit 7 leden en 2 ex-officials, waaronder onderwijzers, een religieuze, een jeugdwerker, een afvaardiging van de vrouwengroep, een boekhouder en een directrice van de lagere school. Samen komen deze vertegenwoordigers met projectideeën, die aan de stichting worden voorgelegd.

Buswale is een afgelegen en zeer grote parochie in de bush (80 km²) over een uitgestrekt gebied dat moeilijk te bereiken is. Ook vallen een aantal eilanden hieronder. De mensen leven van de opbrengst van het land en van de visvangst. In droge periodes wordt er weinig tot niets verdiend. 

In Uganda krabbelen ze weer op na een intensieve periode van lockdowns. Scholen zijn weer open en de leerlingen vinden de weg weer naar de schoolbanken. In de parochie Buswale zijn ongeveer 30 lagere scholen. De scholen zijn armlastig en er is een groot gebrek aan instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Om daar iets aan te doen, ondersteunt de stichting het project Bussoms (Buswale Schools Scholastic Materials). Zo hebben we in 2016 een bedrag van 5.000 euro overgemaakt voor het project Bussoms 2016 en in 2021 nogmaals 5.000 euro voor het project Bussoms 2021. In 2022 zijn we het derde Bussoms project opgestart. Hiervan kunnen weer 3 scholen voorzien worden van instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Van de 30 lagere scholen zijn hiermee 8 scholen van nieuwe leermiddelen voorzien. Wij hebben ervaren dat deze boekenprojecten enorm stimulerend werken. Niet alleen voor de leraren en leerlingen, maar ook voor de ouders. Zij zien de onderwijskwaliteit en de schoolresultaten toenemen, hetgeen hun interesse voor het wel en wee van de school vergroot en hen motiveert ook hun steentje bij te dragen aan verdere verbeteringen.

Het initiatief voor dit Vastenactieproject is mede op verzoek van het de District Education Office van de regio daar. Ze spraken de wens uit dat nóg meer scholen een kans krijgen op goede materialen en boeken zodat nóg meer kinderen via een betere scholing een grotere kans op een positieve toekomst krijgen. Met dit project hopen we zeker 3800 kinderen verspreid over 6 basisscholen te bereiken.

Op langere termijn wil de ‘Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil’ alle scholen van goede leermaterialen voorzien. En hoopt hiermee de scholen ver in de bush een goede kans te geven op educatie en het analfabetisme verder te verkleinen. Goede basiseducatie is belangrijk voor een kans op een vervolgopleiding. Het leren van een beroep om zo zelf beter te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Kinderen met een goede educatie staan zelfverzekerder in het leven en zijn minder gevoelig voor geweld en andere delicten

Wij hopen dat u een financiële bijdrage in eigen envelop of als los geld wilt deponeren in de Vastenactiebus die  tot en met Pasen achterin de kerk staat. De opbrengst vanuit de parochies wordt door Vastenactie verhoogd met 50%.  Dit geldt natuurlijk ook voor een overschrijving die u hopelijk doet naar Vastenactie. IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50. U dient dan wel het projectnummer te vermelden. Het projectnummer is 402178.

Het is ook mogelijk nevenstaande QR-code te scannen.QR code St. Uganda

Wij hopen op een mooie opbrengst voor ‘Stichting Uganda’!

Meer info op : www.stichtinguganda.nl                                       

 MOV-groep Spanbroek

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586