WE BUILD THE FUTURE FOR YOU!

Fusce suscipit varius mim sociis natoque penatibus et magnis dis.

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE BONIFATIUSKERK IN SPANBROEK

De Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk in Spanbroek is in januari 2018 weer bij elkaar geweest. O.a. hebben wij gesproken over het rapport dat Monumenten Wacht heeft uitgebracht over het te verwachten onderhoud. De grootste post is die voor het buitenschilderwerk.

Kerkbanken
De subgroep ‘Herinrichting Bonifatiuskerk’ is met het voorstel gekomen om de zogenaamde ‘Kosterbanken’ (de dwarsbanken voorin de kerk aan westzijde) te verwijderen.
De volgende criteria voor het verwijderen van de banken liggen hier aan ten grondslag:
- Bij m.n. avondwakes en afscheidsvieringen is het niet plezierig dat er vanuit deze banken het volle gezicht is op de nabestaanden. Dit wordt als zeer onprettig ervaren.
- Er is behoefte aan een tweede afgiftepunt van koffie of drankjes bij optredens/concerten in de kerk. Is nu altijd een krappe bedoening. Bezoekers moeten gelegenheid hebben om elkaar daar ook te ontmoeten en niet meer gedwongen worden om elkaar tussen de banken en op het altaar te spreken (wat natuurlijk altijd nog wel mag).
- Bij vieringen is het voor de voorganger prettig om de bezoekers in het middenschip te zien zitten en niet door de kerk verspreid. Het versterkt het gevoel van saamhorigheid.
Als dit voorstel goedgekeurd gaat worden door het Parochiebestuur, zullen de banken verkocht worden.

Rabobank Clubkas Campagne 2018
Het onderhoud van onze kerk kost natuurlijk altijd veel geld en wij doen er alles aan om dit te helpen bekostigen en daarvoor bronnen te vinden. Wij hebben ons ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018 en zijn toegelaten. Alle leden van de Rabobank mogen in mei 2018 vijf stemmen uit brengen. Hoe meer stemmen onze Stichting ontvangt hoe hoger de bijdrage van de Rabobank. Wij willen deze actie graag bij u onder de aandacht brengen en u vragen bij het uitbrengen van uw stemmen aan de Bonifatiuskerk te denken. Als u klant bent van de Rabobank, bent u niet automatisch lid en kan u dus ook niet stemmen. Bent u klant en wilt u alsnog lid worden, (hieraan zijn geen kosten verbonden) doe dat dan voor 10 april 2018. Dan kunt u dit jaar meestemmen en hopelijk ook op ons. Het lidmaatschap vraagt u gemakkelijk en snel aan via www.rabobank.nl/leden

Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk in Spanbroek