WE BUILD THE FUTURE FOR YOU!

Fusce suscipit varius mim sociis natoque penatibus et magnis dis.

U ZIJ DE GLORIE
De woorden -U zij de glorie- zong Charlotte Glorie uit volle borst en ondersteund door stevig aangezette pianoklanken de vrijwilligers van de Bonifatiuskerk op vrijdagavond 13 april 2017 toe. Glorie voor alle vrijwilligers, ook voor de vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn. Hiermee onderstreepte het parochiebestuur via Charlotte hoe belangrijk deze mensen zijn voor het doen blijven bestaan van onze parochiegemeenschap.

Dit keer een avondje voor alle vrijwilligers en hun partners in de Bonifatiuskerk zelf. Ontvangst met koffie/thee en een taartje. Voorzitter Sjaak de Koning opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Hij dankte de werkgroep BonifatiusPlus voor het organiseren van deze bijeenkomst en sprak de wens uit er een inspirerend en gezellig samenzijn van te maken. Ook uitte hij zijn zorg over de onderbezetting in het parochiebestuur. Diverse functies zijn al een lange tijd vacant. Door de welwillendheid van oud-bestuursleden Margriet Kraakman en Jolanda de Koning, die op de achtergrond nog heel veel doen, houdt het bestuur het nu nog draaiende maar de rek raakt er zo langzamerhand wel uit. Hij riep de aanwezigen op om mee te denken over de invulling. Misschien dat er onder hen mensen zijn die de handschoen op willen pakken of eens te kijken in hun eigen netwerk of daar bereidwilligen tussen zitten. Daarna gaf hij de regie over aan Charlotte Glorie die de vrijwilligers een avondje bezorgde met humor en bewogenheid, zelfspot en ironie, woordspelingen en onverwachte wendingen, muziek die goed in het gehoor ligt en toch verrast...

Een vakvrouw die ons confronteerde met de vooroordelen die wij soms hebben, die de vrijwilligers roemde voor hun inzet en blij zong over haar eigen ervaringen in het leven. De Bonifatiuskerk kenmerkt zich o.a. door de vele heiligenbeelden die er staan opgesteld. Charlotte trok een parallel met de vrijwilligers door ze spitsvondig ‘heilige Boni’s’ (niet te verwarren met boontjes) te noemen. Hiermee liet Charlotte toepasselijk blijken creatief om te kunnen gaan met taal. Zeer ontroerend was het naar voren brengen van The Rose samen met haar broer Bert (pastor van de parochie Obdam). Een kippenvelmomentje.
Een zeer mooi optreden van Charlotte. Jan Verbruggen bedankte haar na afloop van de avond en overhandigde Charlotte een mand met streekproducten.

Hierna was er voor de ‘heilige Boni’s’ gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid was duidelijk onder ons aanwezig. Een gezellige afsluiting zo.

R. Vriend-Visser