Zuster Roos: Het afsluiten van een tijdperk

Binnenkort verhuist zuster Roos (Riet) Scholten naar het moederhuis van de Zusters Ursulinen in Bergen. Deze verhuizing is voor haar een ingrijpend gebeuren. Riet werd op 16 augustus 1932 in Spanbroek geboren. Het intreden in een congregatie van religieuzen betekende gewoonlijk ook een definitief afscheid van je geboorteplaats. Dat was bij Riet in 1953 niet het geval. In 1978 keerde zij terug naar Spanbroek om als afdelingshoofd in het zorgcentrum Zandhove te gaan werken. Met Jan Laan en Maria Vlaar vormden zij het gezicht van ons verzorgingshuis.

Ook na haar pensionering, eind jaren ’90, was zij geregeld op Zandhove te vinden voor bezoekjes, allerlei kleine diensten en vooral, tot aan de sluiting, voor de zorg voor de kapel. Riet was ook lid van het Dames- en Herenkoor van de St. Bonifatiusparochie en van het KVG. Tot voor kort konden we onze bejaarde Riet in haar eveneens bejaarde rode Peugeotje 205 overal in het dorp tegenkomen. Zij bracht het streven van de zusters om vanaf de jaren ’70 meer naar buiten te treden letterlijk in praktijk. Toen zij voor 1979 in de thuiszorg in Haarlem werkte, verbleef zij in de weekenden dikwijls in Spanbroek om haar broer als weduwnaar van een jong gezin tot steun te zijn.

Maar nu vertrekt zij met pijn in haar hart. Daarmee sluit Zr. Roos een tijdperk af. Zij was de laatste Zr. Ursuline die Spanbroek kende. De zusters vestigden zich hier in 1926 voor het lager onderwijs aan meisjes en voor de bewaarschool (4 tot 6-jarigen). Later kwamen daar de St. Lidwina huishoudschool en het zorgcentrum Zandhove bij. Een speerpunt van beleid in de emancipatie van de katholieken rond 1900 was het oprichten van eigen scholen. Omdat het bijzonder onderwijs niet gesubsidieerd werd, ontstonden er kleine groepjes vrouwen en mannen die dit ter hand namen. Bisschoppen en pastoors vormden voor deze idealisten religieuze congregaties. Dezelfde ontwikkeling zien we bij het oprichten van ziekenhuizen en zorginstellingen voor gehandicapten en weeskinderen. Vanaf 1920 werd het bijzonder onderwijs ook gesubsidieerd. Na de Tweede Wereldoorlog nam de inbreng van leken in het onderwijs, de gezondheidszorg en de zorg voor gehandicapten steeds toe. Tegelijkertijd zien wij de invloed van de Kerk op deze welzijnsinstellingen afnemen. De laatste groep zusters Ursulinen vertrok in 1986 uit het zusterhuis aan de Spanbroekerweg. In die tijd werden alle kloosters in de dorpen rond Spanbroek, zoals Wognum, Zuidermeer, Spierdijk, enz. gesloten. Voor de huidige generatie is het kloosterleven in de dorpen al lang geschiedenis. Maar met Riet gaat de laatste religieuze uit onze omgeving heen.

Riet bedankt voor je inzet. Ursulinen bedankt.

Jan Verbruggen

Fotograaf Nancy Holderbeke

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Noodnummer
Tel: 0653756586