Vastenaktie 2021 Bake for Life deel 1

Steun Vastenactie en geef de allerarmsten een toekomst.
De wereld groeit als we delen. (deel 1)
Vastenaktie.jpg2021
Dit jaar gaan we als regio ”de Waterkant” proberen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een Eigen Doel, de Stichting Bake for Life. De stichting is opgericht door Marleen Pater, bakkersvrouw uit Avenhorn.
 
De Stichting Bake for Life bestaat inmiddels ruim 20 jaar! 
Op dit moment heeft Bake for Life vijf bakkerijen in Oeganda en Kenia. Ook beschikt zij over een eigen bakkersvakschool in Oeganda.
Voor haar ruim 140 werknemers en hun families maakt Bake for Life het verschil met uitzicht op een betere toekomst, met ruimte voor dromen die uitkomen.
 
Daarnaast heeft zij ruim 100 kleinere bakkerijtjes volgens het microkrediet principe onder de naam: BISS (Bake It Smart & Simple). 
In de eerste BISS-fase leren de deelnemers bakken zonder elektriciteit en stromend water. Kansarmen kunnen na een korte opleiding direct aan de slag en een inkomen genereren met het bakken van diverse producten met een frituurpan. In fase 2 van het microkrediet-programma leert men te bakken met een houtgestookte oven.
 
Al 20 jaar bouwt Bake for Life bakkerijen in de Afrikaanse landen Oeganda en Kenia. Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten werken hier en leren het bakkersvak.
Het aanleren van dit traditionele bakkersvakmanschap geeft deze mensen een eerlijk bestaan. Met het bakken verdienen ze een salaris waarmee ze in hun eigen levensonderhoud voorzien.
 
Het Covid-19 virus heeft ook de bakkerijen (en dus hun medewerkers) getroffen door een zware lockdown. Inmiddels draaien de bakkerijen weer. Het heeft echter heel wat gevolgen gehad voor hun medewerkers. Zij hebben hun medewerkers (deels) hun salaris kunnen doorbetalen. 
In Nederland heeft de Stichting ook de gevolgen van Corona ondervonden omdat veel sponsoracties niet door konden gaan. Daardoor kwam er minder sponsorgeld binnen. De volgende keer vertellen we u nog iets meer over de projecten.
 
Wij hebben geen vastenzakjes rondgestuurd. Wij hopen wel dat u een financiële bijdrage in eigen envelop of als los geld wilt deponeren in de Vastenactiebus die tot en met Pasen achterin de kerk staat.  
 
De opbrengst vanuit de parochies wordt door Vastenactie verhoogd met 50%.  Dit geldt ook voor de overschrijvingen die u doet naar Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50. U dient dan wel het projectnummer te vermelden. Het projectnummer is 401618
 
Wij hopen op een goede actie.
 
MOV-groep Spanbroek 

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Noodnummer
Tel: 0653756586