Een spannende en uitdagende tijd voor de parochies en gemeentes

Een spannende en uitdagende tijd voor de parochies en gemeentes

Hoe gaan we om met een kerksluiting, met fusies van parochies en gemeentes? Kijken wij vooral terug? Willen wij het verleden graag vasthouden? Maken wij ons zorgen over de toekomst?
Of zijn wij mensen met vertrouwen? Geloven wij dat loslaten ook ruimte biedt voor vernieuwing en andere vormen? 
 
In de St. Bonifatiusparochie van Spanbroek zijn twee werkgroepen actief. 
De eerste werkgroep is bezig met de (her)bestemming van het kerkgebouw. Deze werkgroep heeft ondertussen veel kennis verzameld rond het gebouw en heeft contact gelegd met een groep hogeschoolstudenten die op verschillende manieren met architectuur bezig zijn. De St. Bonifatiuskerk wordt hun studieproject.
De tweede werkgroep denkt na over de toekomst van de parochie als gemeenschap eventueel zonder kerkgebouw. Haar uitgangspunt is dienstbaarheid aan de gemeenschap door het ondersteunen van projecten die verschillende generaties aandragen.
 
Op 3 oktober om 19.30 u is er in de St. Bonifatiuskerk van Spanbroek een bijeenkomst over deze spannende en uitdagende tijd. Rob Mascini, diaken en ooit pastoraal werker in de St. Bonifatiusparochie, houdt een inleiding over zijn ervaringen en toekomstvisie op de geloofsgemeenschap.
Wij nodigen alle parochianen van de regio De Waterkant en ook onze protestantse medegelovigen uit om kennis te nemen van de ontwikkelingen en met elkander te delen wat er onder ons leeft. Interessant is ook het fimpje van professor Henk de Roest, praktisch theoloog, over dit onderwerp klik HIER.
 
Werkgroep Toekomst St. Bonifatiusparochie

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586