Religieuze tentoonstelling in Bonifatiuskerk

Religieuze tentoonstelling in Bonifatiuskerk

De kosters organiseren op 24 maart 2024 een religieuze tentoonstelling te organiseren in de Bonifatiuskerk.

Wij doen een oproep aan parochianen om hun Mariabeelden, H.Hart beelden, kruisjes, herinneringen aan Eerste H. Communie en Doopbeloften tentoon te stellen in de kerk. Wilt u iets uitlenen of heeft u vragen? Neem contact op met Joke Waaijer via .

Tevens willen we de vaandels van de verschillende gildes laten zien, het verhaal achter alle beelden bekend maken en uitleg geven bij de gebrandschilderde ramen.
Ook de kerkschatten uit de kluis komen te voorschijn en de toren kan beklommen worden.

Namens de kostersgroep,

Joke Waaijer

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586