Het Bonifatiuskoor neemt afscheid!

Het Bonifatiuskoor neemt afscheid!

Na vele jaren met ontzettend veel plezier gezongen te hebben in onze themavieringen gaat het Bonifatiuskoor afscheid nemen in de komende twee vieringen, namelijk op zaterdagavond 25 november en zondag 24 december op kerstavond. De onzekere toekomst van de kerk en het overlijden van onze geliefde, inspirerende pianist/dirigent Wil Luiken hebben het bestuur en de leden doen besluiten om het koor per 1 januari 2024 op te heffen.

Het Bonifatiuskoor is in de jaren zestig begonnen als Jongerenkoor, opgericht door de heer Bouma van de Edmar Vergouwen Mavo. Het ging ter ziele in 1979 maar op verzoek van de parochie werd het koor een jaar later nieuw leven ingeblazen en werd in 1985 de naam veranderd in het Bonifatiuskoor. 

Het koor verzorgt eens in de maand een viering waarbij een zelfgekozen thema centraal staat en waar passende teksten en liedjes bij worden gezocht door een van de twee tekstgroepen. Inmiddels is het repertoire van de liedjes heel divers, van eigentijdse tot klassieke melodieën. Het koor heeft naast de themavieringen ook een Westfriese en een Poolse mis verzorgd en mee gedaan aan concerten.

Vele dirigenten hebben aan het roer gestaan waarvan Wil Luiken de laatste is geweest. Onder zijn  inspirerende leiding zijn vele nieuwe arrangementen gemaakt of werd onze tekstschrijfster Rika Visser - Beerepoot gevraagd om een mooie tekst te maken op een mooie melodie die Wil gevonden had. Vorig jaar bleek Wil ziek te zijn en had hij het voornemen om 1 januari 2024 te stoppen bij ons koor als dirigent/pianist. Helaas kwam zijn overlijden op 16 augustus jl. eerder dan verwacht. Het koor heeft geen nieuwe vaste dirigent en in september is de viering opgeluisterd met cd’s. Gelukkig is Marjo Bosch bereid gevonden om de vieringen van 21 oktober en 25 november te begeleiden. De kerstavondviering, de laatste viering van het Bonifatiuskoor wordt begeleid door Margo Hoebe.

Het Bonifatiuskoor wil iedereen van harte bedanken voor uw bezoek aan de kerk tijdens onze vieringen en hopen u terug te zien op zaterdag 25 november en 24 december om 19.00 uur in onze Bonifatiuskerk te Spanbroek.

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586