Geslaagde informatiebijeenkomst ‘Voortgang Herbestemming St. Bonifatiuskerk’

Geslaagde informatiebijeenkomst ‘Voortgang Herbestemming St. Bonifatiuskerk’

Met veel enthousiasme kijken we terug op de bijeenkomst van donderdag 16 november jl. in de Bonifatiuskerk waarbij verschillende studenten de aanwezigen meenamen in hun denkrichting voor de herbestemming van de Bonifatiuskerk.

In september 2023 zijn zes studenten gestart met de Minor ‘Redesigning Heritage' bij hun HBO-opleiding. Gedurende een halfjaar worden zij uitgedaagd om een bestaand monumentaal kerkgebouw te herbestemmen met een nieuw sprankelend idee en krijgen les over alle zaken die hierbij komen kijken. Als werkgroep hebben wij de Bonifatiuskerk aangemeld voor deze Minor, met als doel om inspiratie op te doen over de mogelijkheden tot herbestemming van het kerkgebouw. De studenten zijn op pad gestuurd om met behoud van de originele onderdelen van het kerkgebouw een nieuwe functie te verzinnen dat voor de komende tientallen jaren een rendabel gebruik zal opleveren.
Op 16 november was het moment om de eerste plannen kenbaar te maken aan het grote publiek.

Ongeveer 50 geïnteresseerde parochianen werden welkom geheten door Paul Beerepoot en meegenomen in de voortgang die de werkgroep het afgelopen jaar heeft geboekt. Vervolgens nam Romy Schuit het woord om te vertellen over de herbestemming van een monumentaal gebouw en welke uitdagingen hierbij komen kijken. Vanwege de oorspronkelijkheid en de bijzondere kwaliteit van zowel het exterieur als het interieur is de Bonifatiuskerk een rijksmonument. Voor een herbestemming zullen ingrepen moeten plaatsvinden die nieuw gebruik van de kerkgebouw mogelijk maken, maar wel met behoud van de monumentale waarden. Dit vraagt in het algehele herbestemmingsproces om een zorgvuldige afweging tussen beide aspecten. Naast de gemeente, zal ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij het proces worden betrokken, omdat beide instanties een adviescommissie hebben die een oordeel zullen vellen over het uiteindelijke ontwerp.

Na deze inleiding vanuit de werkgroep was het woord aan de studenten, die ieder afzonderlijk van elkaar een nieuwe functie voor het kerkgebouw hebben bedacht. Aan de hand van een presentatie werden de eerste ideeën en schetsontwerpen gepresenteerd. Variërend van Bibliotheek tot Gezondheidscentrum en van Welness tot Restaurant werd door de studenten inzicht gegeven in eventuele mogelijkheden voor herbestemming van de Bonifatiuskerk.
Het ging hierbij niet direct om de concrete functionaliteit, maar vooral om de richting, het gevoel en praktische oplossingen die voor het gebouw kunnen gelden.
De verschillende ideeën boden meer dan genoeg stof tot nadenken, waarbij ruimte was voor de aanwezigen om de eerste vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.
Met een goed gevoel sloot Sjoerd Sneek namens de werkgroep dan ook de bijeenkomst af met een groot woord van dank voor de bijdrage van de studenten. Hun presentatie is een belangrijke stap in het proces van bewustwording en inspiratie voor de herbestemming van onze kerk. 

De komende maanden zullen de studenten verder invulling geven aan hun plannen en deze verder uitwerken volgens de studierichtlijnen die ze hebben. Medio Februari 2024 verwachten we de definitieve plannen te ontvangen en zullen we als werkgroep het vervolg van het traject bepalen.

Mocht u ideeën of vragen hebben, u kunt altijd persoonlijk contact opnemen of een mail sturen via  

Namens de werkgroep, 

Romy Schuit, Paul Beerepoot en Sjoerd Sneek 

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586