De parochieraad van de St. Bonifatiusparochie

De parochieraad van de St. Bonifatiusparochie

De parochieraad is het plaatselijk bestuur van de parochie. Omdat onze parochie deel uitmaakt van de regio de Waterkant is er ook een overkoepelend regiobestuur. 

In de huidige parochieraad was de heer Sjaak de Koning voorzitter en de dames Geeske van Langen en Corina Koelemeijer leden. De notulen werden verzorgd door Ina Kenter. Zeer lange tijd heeft dit team leidinggegeven aan de parochie. Zij hadden besloten om in 2024 hun taken neer te leggen. 

In 2023 zijn er pogingen ondernomen om het bestuur over te dragen aan een volgende generatie. Dit is helaas niet gelukt. 

Vanuit de stuurgroep die zich inzet voor de voortgang van onze parochie als geloofsgemeenschap ook wanneer ons kerkgebouw een andere bestemming krijgt, hebben de heer Ton van de Burgt en ondergetekende zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot de parochieraad. Dit aanbod heeft ertoe geleid, dat de huidige parochieraad met de twee nieuwe leden voor onbepaalde tijd het bestuur van onze plaatselijke parochie blijft. 

De parochieraad is dus als volgt samengesteld: 

  • dhr. Sjaak de Koning - voorzitter
  • dhr. Ton van de Burgt – penningmeester
  • mevr. Geeske van Langen - lid
  • mevr. Corina Koelemeijer - lid
  • dhr. Jan Verbruggen – lid
  • mevr. Ina Kenter - notulist. 

Soms kan een ingrijpend gebeuren, zoals in onze situatie de sluiting van de St. Bonifatiuskerk, een nieuwe dynamiek los maken. Ik hoop dat deze dynamiek voor parochianen een prikkel wordt om een steentje bij te dragen aan onze parochiegemeenschap.

Namens de parochieraad,

Pastor Jan Verbruggen

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586