Bestuur behoud Bonifatiuskerk (SBB)

de heer F. Appel
de heer F. AppelVoorzitter
Spanbroekerweg 99 1715 GK Spanbroek
mevrouw R. Vriend-Visser
mevrouw R. Vriend-VisserSecretaris
(contactadres) Toevlucht 22 1715 KH Spanbroek
de heer M. Rijkhoff
de heer M. RijkhoffPenningmeester
Zandwerven 4 1715 KL Spanbroek
de heer A. Appel
de heer A. AppelBestuurslid
Spanbroekerweg 104 1715 GS Spanbroek
de heer L. Beerepoot
de heer L. BeerepootBestuurslid
Wipbruglaan 4 1715 KC Spanbroek
de heer S. de Koning
de heer S. de KoningAfgevaardigde parochieraad
Weegbree 2 1716 VR Opmeer
Algemene informatie over het onstaan, doelstelling, middelen enz..

Ontstaan
De Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk in Spanbroek is opgericht in 2004. Daar er een tekort aan middelen voorhanden was om het grootonderhoud aan onze kerk te kunnen financieren is deze stichting opgericht. De bestuursleden van de stichting krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Vestigingsadres van de Bonifatiuskerk is: Spanbroekerweg 186, 1715 GV Spanbroek. Postadres van de stichting is: Toevlucht 22, 1715 KH Spanbroek (T. 0226351804, E. ).                                                       

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van gelden om deze ter beschikking te stellen aan het bestuur van de Bonifatiusparochie te Spanbroek. Als eerste doelstelling kreeg de stichting opdracht een bedrag bij elkaar te brengen t.b.v. het financieringstekort voor de restauratiewerkzaamheden aan de lage daken en de toren (Fase 1). Onze kerk is op leeftijd en sinds een aantal jaren een rijksmonument.
De restauratie Fase 1 is in 2007 afgerond.

Medio mei 2013 is de 2e fase van het restauratieplan van start gegaan en in het vroege voorjaar van 2014 afgerond.

In 2020 werd groot onderhoud gepleegd.

Verwerving middelen
De Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk in Spanbroek heeft in oktober 2004 een obligatielening uitgeschreven, participeert sinds 2005 in de Gemeenschapsveiling, organiseerde diverse fietstochten, muziekevenementen en kleinschalige acties en doet mee met de VriendenLoterij en er wordt elk jaar meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne (voorheen fietssponsortocht). Een aantal keer is er deelgenomen aan de Nationale Monumentendag. In 2012 werd een tweede obligatielening uitgeschreven.

In 2020 en 2021 werden er tengevolge van de coronacrisis en de daarbij geldende restricties geen activiteiten uitgevoerd. Alle reeds geplande activiteiten zijn geannuleerd. Wel werd er ingeschreven op de Rabo ClubSupport actie. Dit werd gehonoreerd met een cheque van € 626,33. In 2021 bracht dit € 523,64 op.

ANBI
De stichting voldoet aan het criterium van de belastingdienst als zijnde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is het mogelijk aan de stichting te schenken met belastingvoordeel. RSIN/fiscaalnummer 813519950.

Het IBANnummer is NL21RABO 0304 3465 86.

De Stichting staat geregistreerd onder RSIN 813519950 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37113476.

VriendenLoterij
Sinds 2006 doet de Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk in Spanbroek mee met de VriendenLoterij.
Deze loterij is op initiatief van Humanitas in 1989 opgericht en sponsort goede doelen. Eén van deze doelen is onze Stichting. Als u een lot koopt en u geeft aan dat u mee wilt spelen voor onze Stichting dan komt bijna 50% van de waarde van uw lot ten gunste van onze Stichting. Dit wordt geoormerkt spelen genoemd.
Om de loterij nog aantrekkelijker te maken wordt de prijzenpot regelmatig extra uitgebreid. U kunt dan zomaar kaartjes winnen voor een voorstelling of voetbalwedstrijd, een appel- of ijstaart, een fiets, televisie of auto om maar eens iets te noemen. Allemaal extraatjes die het spelen in de VriendenLoterij zo leuk maakt.
Er zijn 14 trekkingen dus ook 14 kansen om iets te winnen. Opzeggen kan overigens per maand via een briefje aan de VriendenLoterij of door het opzegformulier op de site van de VriendenLoterij in te vullen.
Heeft u zin om mee te gaan spelen? Neem dan contact op met onze penningmeester Martien Rijkhoff , Zandwerven 4 tel. 0226-359440. Hij kan u alle informatie verstrekken en u helpen met aanmelden om mee te gaan spelen met de VriendenLoterij. U maakt kans op mooie prijzen en onze Stichting krijgt bijna 50% van de waarde van uw lot.

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586