Inspiratiedag in Heiloo

Al het goede is een schaduw van God!
INSPIRATIEDAG IN HEILOO op 1 oktober 2022

 

Geloofsgemeenschappen worden doorsnee steeds kleiner. Zullen we er maar mee ophouden? wordt er regelmatig opgemerkt. Maar zulke gemeenschappen bieden van oudsher veel troost, bemoediging, bevestiging en uitdaging aan de eigen leden en zetten zich bovenmatig in voor de noden ver weg of dichtbij van anderen die tekortkomen. 

Dus stoppen? Niet doen! Maar hoe kun je zinvol bezig zijn terwijl je maar met weinigen bent? Door je te laten inspireren door de weg die Jezus van Nazareth voordoet en die manier van leven op eigentijdse wijze handen en voeten geven in het weerbarstige leven van alledag. 

Om die reden organiseert de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland voor de vierde keer een inspiratiedag in de Willibrorduskerk, Westerstraat 267 in Heiloo. Het thema van de dag is: ‘Al het goede is een schaduw van God!’ Er is een voordracht, we gaan met elkander in gesprek en er zijn werkwinkels om met nieuwe ideeën huiswaarts te gaan. 

De dag begint om 10.00 u en wordt om 15.00 u afgesloten met een Viering van Woord en Gebed. Voor het hele programma klik HIER. De kosten zijn €8,00 en men kan zich op geven bij mevrouw Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 06-24603829.

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Noodnummer
Tel: 0653756586