Adventsactie 2022: 'Meer kans op een goede toekomst.'

Adventsactie 2022: 'Meer kans op een goede toekomst.'

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Ze kunnen hun talenten ten volle ontwikkelen en opgroeien tot actieve volwassenen die bijdragen aan de ontwikkeling van hun (lokale) gemeenschap. 

Sierra Leone, aan de westkust van Afrika, was voortvarend bezig te herstellen van een langdurige burgeroorlog en de rampzalige gevolgen van een Ebola-uitbraak. Voordat de Covid-19 pandemie uitbrak had het land een van de snelst groeiende economieën van het continent. Door een samenloop van omstandigheden is de economie ingestort. Het gevolg is dat meer dan helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan € 1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van de hoogste in de wereld. 

In het oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar; velen overlijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria. Een op de drie kinderen heeft een groeiachterstand. Veel van deze problemen zijn te voorkomen, maar de gezondheidszorg in het land is ronduit slecht en de mensen hebben onvoldoende kennis van gezonde voeding en hygiëne.

Wat willen we bereiken?

De inwoners van 15 dorpen in het district Kailahun leren hoe ze onnodige sterfgevallen door ondervoeding en infectieziekten zoveel mogelijk kunnen voorkomen. De activiteiten richten zich op kwetsbare verzorgers van gezinnen en lokale gezondheidswerkers uit de 15 dorpen. Hiervan profiteren 1890 mensen rechtstreeks.Indirect bereiken de activiteiten ruim elfduizend mensen.

Hoe doen we dat?

Het plan voor de preventie van ondervoeding en infectieziekten bestaat uit drie pijlers: vergroten van kennis over voeding, meer beschikbaarheid van voedingsrijke producten en bevorderen van gezonde en hygiënische leefgewoonten. In elk dorp wordt een groep gevormd van kwetsbare verzorgenden, waaronder (jonge) moeders, vaders, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Zij krijgen voorlichting over gezonde voeding en elke groep krijgt zaden die rijk zijn aan vitaminen en mineralen, om te planten in de moestuin. Verzorgers van kinderen onder de 5 jaar die lijden aan ondervoeding, ontvangen speciale versterkende voedingsmiddelen. De gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig gezondheidsproblemen kunnen signaleren en behandelen. Verder worden WASH-pakketjes (met producten voor hygiëne en sanitatie) en muskietennetten uitgedeeld. Alle inwoners van het gebied krijgen, via de lokale radio en andere media, voorlichting over gezonde voeding en het belang van hygiëne.

De actiebus staat vanaf 27 november op het tafeltje achter in de kerk. U kunt uw bijdrage daarin doen. Natuurlijk kunt u ook iets overmaken als u de bus mist. Het rekeningnummer is NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Den Haag.

De MOV-groep

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586