Actie voor Voedselbank West-Friesland weer groot succes

Actie voor Voedselbank West-Friesland weer groot succes

In het weekeinde van 5 en 6 november was er een actie door de PCI (Parochiële Caritas Instelling) De Weere en Hoogwoud-Spanbroek voor Voedselbank West-Friesland. 

Bij de deelnemende scholen ging de inzameling van houdbaar voedsel en broodbeleg al op maandag 31 oktober van start.

De ouders en kinderen van ‘t Ruimteschip zorgden voor 4 kratten. Bij de Bonifatiusschool konden 17 volle kratten worden opgehaald. De Petrus Canisius school in De Weere was goed voor 3 kratten. Dat is heel veel, als je bedenkt dat er op deze school 60 leerlingen zijn.

Tijdens de inzameling in het Parochiecentrums werd heel veel houdbaar voedsel gedoneerd. De Weere 5, Hoogwoud 12 en Spanbroek 6 kratten. Dat is veel meer dan vorig jaar.

De collectes in de kerken van De Weere € 195,50, Hoogwoud € 93,40 en Spanbroek € 105,70. Dit is exclusief de enveloppen met inhoud welke gulle gevers naar het parochiecentrum van Spanbroek hebben gebracht.

De PCI De Weere en PCI Hoogwoud-Spanbroek bedanken u, namens de gezinnen die gebruik maken van Voedselbank West-Friesland, voor uw giften.

Als u bent vergeten aan deze actie mee te doen en u toch nog een bijdrage wilt geven, kunt u een bedrag overmaken naar de Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland, Hoorn. Met vermelding Actie De Weere, Hoogwoud-Spanbroek.

Het rekening nummer is: NL12 ABNA 0543 4865 91. 

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586