Huwelijksvoorbereiding

Trouwen voor de kerk ?

Trouwen...
Niets is zo natuurlijk als twee mensen die van elkaar houden en besluiten om zich aan elkaar te binden. Zo is het leven. Zo is het steeds geweest. Zo zal het blijven.
In iedere relatie stelt zich vroeg of laat de vraag of aan deze verbintenis een officiële uitdrukking gegeven moet worden. Trouwen we? Voor de burgerlijke stand? In de kerk? Geven we een officieel ja-woord aan elkaar of moeten de mensen maar zien dat we bij elkaar horen? En als we nu toch eens in de kerk trouwen? Of voor de kerk?

Uit romantiek...
Wil men in de kerk trouwen omdat een kerkgebouw (veelal) een sfeervolle omgeving biedt om te trouwen? Bepaalde kapellen en kerken blijken vanwege hun schoonheid en ligging zeer in trek voor de viering van een huwelijk. Dus toch minder direct-godsdienstige redenen om in de kerk te trouwen?
Als je de betrokkenen zelf vraagt waarom ze in de kerk willen trouwen en een beetje aandringt, komen er vaak rake antwoorden: het kan dan wel lijken dat het om de sfeer gaat, voor ons is de vraag om Gods zegen over onze relatie van groot belang. Anderen zeggen: we willen dat onze verbondenheid, onze liefde, te maken heeft met God. Weer anderen: we willen laten zien dat we binnen een gemeenschap trouwen en die gemeenschap is niet louter onze buurt of onze werkkring. Die gemeenschap heeft (en ze aarzelen even) de ruimte van de kerk.

... voor de kerk
Bij het sacrament van het huwelijk trouw je vóór de kerk, wat meer is dan louter trouwen in de kerk. Vóór de kerk trouwen houdt in dat je elkaar trouw belooft ten overstaan van een geloofsgemeenschap, een christelijke geloofsgemeenschap. Dat je je liefde laat zegenen in Gods-naam. je trouwt vóór de kerk. Maar dit houdt een concrete kerk in, een parochie, een geloofsgemeenschap.
Het huwelijk is een sacrament. Het ja-woord dat je aan elkaar geeft, verbindt je in God. je wordt aangesloten op de grote stroom van liefde en kracht die van God uitgaat. Jezus Christus laat zien welke aanstekelijke waarde dit in zijn leven heeft. En dit kan ook in ons leven gebeuren.
Je wilt je aan elkaar geven, jezelf verlaten en geheel toebehoren aan de ander. Door het sacrament van het huwelijk worden man en vrouw uitdrukking van Gods houding naar ons toe. Want God is liefde.

Wat beloof je?
Het hoogtepunt van het trouwen-vóór-de-kerk is het moment waarop bruid en bruidegom elkaar het ja-woord geven. Een man en een vrouw, een jongen en een meisje, zeggen ja aan elkaar. Ze zeggen ja aan elkaar ten overstaan van een hele kerk(gemeenschap). Ze zeggen ja aan elkaar ten overstaan van een voorganger (priester/pastor) in deze kerk. Dit ja heeft veel facetten. Dit ja is geen oppervlakkig ja, het verbindt. Man en vrouw sluiten een verbond. Ze verbinden zich voor de toekomst. Ze ontvangen geestkracht vanwege Jezus Christus.
Trouwen voor de kerk betekent dat je een 'derde' (een 'Derde') in je relatie toelaat. Als je vraagt om voor de kerk te willen trouwen, dan spreekt de 'kerk' ook een woordje mee ... Dit is een kwestie van wederzijdsheid, van partnerschap. In de voorbereiding op het huwelijk zoeken de toekomstige bruid en bruidegom naar woorden en gebaren die de band uitdrukken tussen hun levenskeuze en hun geloof in God. Ze doen dat samen met de pastor die hiervoor vanuit de parochiegemeenschap optreedt. Als in de viering door de kerk enkele vragen worden gesteld, dan weten bruid en bruidegom wat ze kunnen antwoorden.

Samen bidden...
De eigenlijke viering van het sacrament van het huwelijk wordt altijd gevierd binnen een breder kader: óf tijdens een dienst van Woord en gebed. óf tijdens een eucharistieviering/communieviering.
In beide vieringen is een Woorddienst: een of meerdere lezingen uit de Schrift worden gelezen. De keuze van de Schriftlezing is vaak een aanleiding om samen met de pastor te spreken over wat deze stap voor bruid en bruidegom betekent.
Het fijnst is het als een Schriftlezing gezocht wordt die het aanstaande bruidspaar samen iets zegt: dit woord van God willen ze vanuit de huwelijksdag meenemen. Bij de lezing(en) horen gebeden, liederen, teksten. Door de veelheid van woorden en gebaren heen, wil de kerk (willen wij samen) iets uitzeggen over het geheim van de liefde. De kerk wil een stevige bodem leggen onder de verbintenis van twee, vaak jonge, mensen.

Niet alleen voor het bruidspaar...
We vieren het sacrament niet alleen voor bruid en bruidegom opdat Gods zegen op hun verbintenis moge rusten. De kerkgemeenschap heeft het vieren van de liefde en de verbondenheid van twee mensen nodig om de liefde in haar midden te gedenken. Het sacrament van het huwelijk is het moment bij uitstek om de liefde te vieren. Om samen te verkondigen dat liefde in onze hedendaagse wereld geleefd kan worden en dat het fijn is om je aan elkaar te binden. Het is het moment bij uitstek om het geheim van de liefde uit te drukken in gebaren en woorden.
Er wordt in onze kerken veel over liefde (en geloof en hoop) gesproken. Bij een huwelijk heb je met twee concrete mensen te maken. Ze houden van elkaar, ze willen met elkaar één weg gaan, ze trekken een wissel op de toekomst. Het gaat hier om een concrete zaak. De geloofstraditie en de kerk zeggen nu: in deze twee mensen vieren we Gods liefde. Zo concreet is dat.

Het sacrament van het huwelijk laat zien dat onze liefde met God van doen heeft. Niet alleen de liefde op heel intense momenten zoals bij een huwelijksviering, maar ook in de alledaagse werkelijkheid. Het vieren van het sacrament van het huwelijk kan een hele parochiegemeenschap sterken en opbouwen. Veel mensen 'hernieuwen in stilte' bij het huwelijk van anderen vóór de kerk hun eigen huwelijk. Rond bruid en bruidegom staan velen: kinderen en ouderen, mensen reeds lang getrouwd en alleengaanden, soms gescheiden mensen. Er staan mensen voor wie een huwelijk vreugdevolle herinneringen oproept, terwijl anderen geconfronteerd worden met hun eigen verlies of mislukkingen. En toch: ieder die bij een huwelijk in de kerk aanwezig is, wordt opgeroepen om aan de liefde de voorrang te geven. Omdat God in deze twee mensen een teken van liefde geeft.

(Uit: Trouwen... voor de kerk? werkgroep voor Liturgie, Heeswijk)

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586