Sjaak de Koning
Sjaak de KoningVoorzitter Parochieraad
Geeske van Langen-Schwering
Geeske van Langen-SchweringRaadslid
Corina Koelemeijer-Steur
Corina Koelemeijer-SteurRaadslid
Jan Verbruggen
Jan VerbruggenRaadslid
Ton van de Burgt
Ton van de BurgtPenningmeester
Pastoor Moderator Álvaro Rodriguez Luque
Pastoor Moderator Álvaro Rodriguez LuqueVoorzitter Regiobestuur

Vacature

Wij zoeken vrijwilligers die ons bestuur kunnen en willen versterken.

Wij hebben de volgende vacatures

 • Secretaris
 • Raadslid.

Voor meer informatie of als u zou willen reageren op een van deze vacatures kan u contact opnemen met onze voorzitter Sjaak de Koning.

Contact

Op 1 januari 2015 is de Personele Unie Regio De Waterkant een feit geworden. Elke parochie heeft een eigen bestuurlijk orgaan in de vorm van een parochieraad (voorheen parochiebestuur). Twee of meer parochies kunnen echter ook besluiten gezamenlijk een parochieraad te vormen. De leden van de parochieraad worden voorgedragen vanuit de eigen parochie en benoemd door het regiobestuur. De parochieraad legt verantwoording af aan het regiobestuur. Informatie over de Personele Unie Regio De Waterkant kunt u vinden in het Huishoudelijk Reglement.


Samenstelling

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Vice-Penningmeester
 • eventueel aangevuld met personen die de taakvelden liturgie, catechese, diaconie , gemeenschapsopbouw of gebouwenbeheer onder hun hoede hebben.

Vergaderingen
De parochieraad komt minimaal 6x per jaar bijeen. De notulen worden na vaststelling toegezonden aan het regiobestuur.

Pastoraal beleid
Elke parochie heeft een eerst-aanspreekbare pastor die lid is van het pastoresoverleg in de regio en die is belast met het uitvoeren van het pastorale beleid zoals beschreven in het pastorale beleidsplan.
De eerst-aanspreekbare pastor is geen lid van de parochieraad maar wordt wel geacht de vergaderingen van de parochieraad bij te wonen.

Verantwoordelijkheid en bevoegdheden
De parochieraad is verantwoordelijk voor:

 • de vitaliteit en continuiteit van de eigen parochie
 • het beheren en stimuleren van het financiele draagvlak van de eigen parochie
 • de actie kerkbalans: in beheer van eigen parochie
 • de dagelijkse en jaarlijkse financiele verantwoording van de eigen parochie aan het regiobestuur
 • het beheer en onderhoud van de gebouwen en bezittingen (kerkhof/landerijen) van de eigen parochie
 • het eigen vrijwilligersbeleid/parochiefeest
 • het faciliteren van eigen vieringen
 • het parochiesecretariaat/intenties
 • de interne en externe communicatie/parochieblad/website
 • de ledenadministratie. 

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586