Liturgie

Het zorgcentrum, gelegen naast de kerk, heeft een ruimte waar de parochie van Spanbroek gebruik van maakt voor de vieringen. Voorganger in deze vieringen is emeritus-pastoor Piet Hoogenboom. Volgen...

Een groep van lectoren en lectrices lezen tijdens de weekendvieringen de eerste lezing, de voorbeden en de mededelingen. Tevens assisteren zij bij het uitreiken van de Communie.

Contactpers...

In regioverband worden vier maal per jaar oecumenische vieringen gehouden. De parochies werken samen met de Protestantse H.O.S.O.H.-gemeente.

Contactpersoon: Ton van de Burgt
T 0226 35...

Voor en tijdens de viering zorgen de kosters dat alles in de kerk op orde is om goed te kunnen vieren. Zij zijn een uur voor de viering aanwezig en ruimen na afloop alles weer op. De kosters zijn v...

Dit parochiekoor zingt zowel Nederlandse als Latijnse gezangen. Naast de zondagsviering verleent het koor medewerking aan trouw-, jubilea- en rouwvieringen. 
Repetitie: woensdag van 19:15...

Volgens een vastgesteld rooster verzorgt het Bonifatiuskoor een viering in de kerk. Het koor beschikt over een eigen tekstgroep.
Repetitie: maandag van 19:45 tot 21:00 uur in het parochiecentr...

Het kinderkoor verzorgt de muzikale ondersteuning van de Eerste Heilige Communie en de gezinsvieringen (Dierendag, Sint Maarten, Kerst, Pasen, Zomervakantie). Kinderen van groep 4 tot en met groep ...

Ongeveer zes keer per jaar wordt een viering gehouden die speciaal is afgestemd op kinderen. Vaak sluit het thema aan op het catecheseproject op school. Tijdens deze vieringen zingt het Kinderkoor ...

De bloemversiering mag niet ontbreken in de aankleding van de kerk. 

Contactpersoon: Annie Schuit-Bakker
T 0226 354 695

...

Nabestaanden van een overledene kunnen rekenen op steun van de Avondwakegroep bij het organiseren van een wake aan de vooravond van de uitvaart. 
Contactpersoon: Ingrid van de Vijfeijke

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Het Parochiecentrum is geopend
op dinsdag van 9:00 tot 11:00 uur.