Dopen

De geboorte
De geboorte van een kind is meestal een reden voor blijdschap en dankbaarheid. De parochie wil graag op de hoogte blijven van deze gebeurtenissen en ontvangt met plezier het geboortekaartje op het parochiesecretariaat. Het kind kan dan worden ingeschreven in het ledenbestand van de parochie, want dat gebeurt niet automatisch. Ook kan de parochie het gezin dan feliciteren met de geboorte van het kind en hen op de hoogte brengen van de gang van zaken rond de doop.

Waarom dopen?
Veel ouders willen de geboorte van hun kind vieren in de geloofsgemeenschap. Dit kan door het kind te laten dopen. Wanneer ouders aangeven dat zij hun kind willen laten dopen, geven zij daarmee aan dat zij hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de kerk en het op de weg willen zetten van Jezus en zijn Evangelie.

Doopviering
Door de doop wordt het kind opgenomen in de geloofsgemeenschap. In overleg met de pastoor kan er een datum vastgelged worden voor de doopviering, vooraf gegaan door een doopgesprek. 

Aanmelding
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen het Aanmeldformulier Doop invullen en versturen naar het parochiesecretariaat (open op dinsdag van 9:00 tot 11:00 uur, telefonisch bereikbaar 0226 35 12 39). 

Verder over de doop...

Betekenis van de doop
In onze tijd worden met name kinderen gedoopt. De volwassendoop komt incidenteel voor.
Het belangrijkste symbool bij de doop is water. Water kan leven schenken, maar kan ook het leven bedreigen. Deze twee kenmerken van water bepalen de betekenis van de doop. Door een kind te dompelen in het water sterft het als het ware en wordt het opnieuw weer geboren. Het kind wordt herboren als kind van God.

Naast het water zijn er nog andere symbolen die bij de doop horen. Door de zalving wordt het kind verbonden met de Heilige Geest. We maken een kruisteken op het voorhoofd van het kind; dit verbindt ons met elkaar en met Christus. De handoplegging is het teken van bescherming. Het zout is om het kind te beschermen tegen bederf. Aan de paaskaars steken we de doopkaars aan en geven die mee aan de ouders met de vraag of zij ook licht van Christus willen zijn in onze wereld.
Hoewel de doop in een bepaalde kerk wordt voltrokken, erkennen de christelijke kerken van elkaar de geldigheid van het doopsel.

Eén van de zeven sacramenten
De R.K. Kerk kent zeven sacramenten. Het zijn tekens van ons gezamenlijk geloven in God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan zijn zogenoemde initiatiesacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie en het vormsel.
De andere sacramenten zijn het huwelijk, het priesterschap, de biecht en de ziekenzalving.

Peter en Meter
In de Vroege Kerk stonden de Peter en Meter er garant voor dat de volwassen dopeling een leven zou leiden zoals de kerk dat voorschreef. Ook namen zij de catechese op zich. Tegenwoordig hebben de peetouders een aanvullende functie bij de (geloofs)opvoeding. Om peter of meter te kunnen zijn moet iemand minimaal 16 jaar zijn. Een van beide peetouders dient katholiek en gevormd zijn.

Doopvoorbereiding
Je kind laten dopen is een bewuste keuze. Wij vinden het daarom belangrijk dat je er vooraf over kunt praten met ouders in een soortgelijke situatie. De pastor organiseert dit voorbereidingsgesprek.

De viering van de doop
De doop duurt ongeveer een half uur. Meestal zijn daar familieleden en vrienden bij aanwezig. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars en de doopoorkonde mee als herinnering. Traditie is dat het kind op zondag wordt gedoopt. 

De inschrijving
Tijdens de doop wordt het kind in het grote doopboek van de parochie ingeschreven en daarna in het ledenbestand van de parochie wanneer het kind in Spanbroek woont. Bovendien kan de plaats en de datum van de doop in het trouwboekje van de ouders worden ingevuld.

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586