Gebedsintenties

Uiterlijk op donderdag doorgeven voor 9:00 uur. Bijdrage is € 14 per intentie. Betaling contant bij het secretariaat of overboeken naar NL50RABO 0350 7000 36 t.n.v. Parochieraad H. Bonifatius o.v.v. naam intentie.

Gegevens van aanmelder
Intentie

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586