Stand van zaken herbestemming Bonifatiuskerk

Stand van zaken herbestemming Bonifatiuskerk

De werkgroep, die zich richt op de herbestemming van onze parochiekerk, heeft op donderdag 16 oktober verslag gedaan van de werkzaamheden, die tot nu toe verricht zijn.

De opdracht, die aan deze werkgroep is gegeven, luidt in grote lijnen: Behoud van het gebouw (toekomstbestendig) en maak de inrichting op een dusdanige wijze, dat de oorspronkelijke toestand ‘terug kan komen’ wanneer dat weer gewenst is. Dit laatste in verband met het monumentale stempel dat op dit kerkgebouw rust. Zowel het interieur als het exterieur hebben een rijksmonumentaal karakter.                                                                            

Begrijpelijkerwijze is zo’n opdracht uitdagend, maar heeft ook zo zijn beperkingen. De werkgroep heeft zich in verbinding gesteld met een aantal studenten, die zich bekwamen in ruimtelijke ordening op diverse opleidingen in het land. Deze studenten zijn komen kijken in de kerk en hebben zich ook georiënteerd in onze gemeente. De werkgroep heeft aan deze studenten gevraagd een herinrichtingsplan te maken van onze kerkgebouw rekening houdend met de eisen, die aan het monumentale karakter verbonden zijn. De studenten lieten vijf verschillende versies zien, die zij op een dusdanige wijze hebben uitgewerkt, dat een goed beeld gevormd kan worden van wat de mogelijkheden kunnen worden. Bij alle uitwerkingen was het huidige patroon van het kerkgebouw nog goed zichtbaar. Vijf creatieve uitwerkingen van de gegeven opdracht. Na elke presentatie klonk een warm applaus van de aanwezigen. Er zal echter nog een lange weg te gaan zijn voor het een en ander geconcretiseerd kan worden, want er zijn heel veel organisaties, instellingen enz. die betrokken zijn bij de eventuele totstandkoming van een herbestemming van ons kerkgebouw.

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586