zo. 12 mei Preek van de Leek 2024

zo. 12 mei Preek van de Leek 2024

11.00 uur St. Bonifatiuskerk – Spanbroek

Thema: Wie met één vinger naar een ander wijst, wijst met 3 vingers naar zichzelf...?

Het thema is een variatie op “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!” Dit bekende spreekwoord kennen we allemaal. Maar het in praktijk brengen is een ander verhaal. Toch zijn er gelukkig vele mensen die de zegswijze in hoofd, hart en hand proberen te houden.

Marianne Koelemeijer kiest dit thema als leidraad voor haar voordracht in twee bedrijven vanaf de kansel in de St. Bonifatiuskerk. Een mooiere plek is er niet voor. 

De toespraak van Marianne wordt omlijst door popliederen van de zussen Lotte en Jelline Hoebe. Zij bereiden het samen voor. De Preek van de Leek is een uiting dat inspiratie ofwel bezieling van eenieder uit kan gaan en veelkleurig is. Omdat wij hopen dat woord en lied uitdaagt tot gesprek en leidt tot ontmoetingen schenken wij na afloop een glas wijn of fris. 

Tijdens de samenkomst zal er een collecte worden gehouden.

Koelemeijer 2

 

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586